PREVENTIVA 

U našoj ambulanti sprovodi se vakcinacija pasa i mačaka protiv zaraznih bolesti, zaštita od spoljašnjih i unutrašnjih parazita koji našim ljubimcima mogu ugroziti zdravstveno stanje.

Pored toga, pod preventivom ubrajaju se i redovni sistematski pregledi kućnih ljubimaca.

PREVENTIVA 

U našoj ambulanti sprovodi se vakcinacija pasa i mačaka protiv zaraznih bolesti, zaštita od spoljašnjih i unutrašnjih parazita koji našim ljubimcima mogu ugroziti zdravstveno stanje.

Pored toga, pod preventivom ubrajaju se i redovni sistematski pregledi kućnih ljubimaca.

DIJAGNOSTIKOVANJE I LEČENJE 

Pravovremena i tačna dijagnoza je najbitnija u izlečenju ili sprečavanju napredovanja određene bolesti.

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA 

Ultrazvučna dijagnostika je savremena, neinvazivna, potpuno bezbolna metoda dijagnostike. Zahvaljujući ultrazvučnim talasima različite frekvencije (koji, inače nemaju štetno dejstvo po organizam) vizualizujemo unutrašnje organe (morfologiju i strukturu) i eventualne promene na njima.

 • Specijalistički pregledi
 • Gastroenterologija
 • Urologija
 • Pulmologija
 • Kardiologija (srčane slabosti, srčani crv)
 • Stomatologija (ultrazvučno skidanje kamenca i poliranje, vadjenje mlečnih zaostalih zuba, vadjenje zuba)
 • Neurologija
 • Oftalmologija
 • Dermatologija (bakterijske, gljivične I parazitske infekcije kože, alergije, autoimuna oboljenja)

Kada postavimo dijagnozu ili sumnju na određenu bolest pristupamo lečenju adekvatnom terapijom ili u slučaju potrebe hirurškim intervencijom.

DIJAGNOSTIKOVANJE I LEČENJE 

Pravovremena i tačna dijagnoza je najbitnija u izlečenju ili sprečavanju napredovanja određene bolesti.

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA 

Ultrazvučna dijagnostika je savremena, neinvazivna, potpuno bezbolna metoda dijagnostike. Zahvaljujući ultrazvučnim talasima različite frekvencije (koji, inače nemaju štetno dejstvo po organizam) vizualizujemo unutrašnje organe (morfologiju i strukturu) i eventualne promene na njima.

 • Specijalistički pregledi
 • Gastroenterologija
 • Urologija
 • Pulmologija
 • Kardiologija (srčane slabosti, srčani crv)
 • Stomatologija (ultrazvučno skidanje kamenca i poliranje, vadjenje mlečnih zaostalih zuba, vadjenje zuba)
 • Neurologija
 • Oftalmologija
 • Dermatologija (bakterijske, gljivične I parazitske infekcije kože, alergije, autoimuna oboljenja)

Kada postavimo dijagnozu ili sumnju na određenu bolest pristupamo lečenju adekvatnom terapijom ili u slučaju potrebe hirurškim intervencijom.

PORODILJSTVO

Usluge koje pružamo su:

 • lečenje steriliteta

 • vođenje  i praćanje graviditeta

 • veštačko osemenjavanje

 • carski rez

 • akušerstvo

PORODILJSTVO

Usluge koje pružamo su:

 • lečenje steriliteta

 • vođenje  i praćanje graviditeta

 • veštačko osemenjavanje

 • carski rez

 • akušerstvo

HIRURGIJA

Naš stručni tim pruža usluge hirurških operativnih zahvata prateći nova naučna dostignuća i koristeći savremene tehnike i materijale. 

Bavimo se:

 • abdominalnom hirurgijom
 • hirurgijom urogenitalnog trakta
 • obradom traumatskih povreda
 • hirurgijom kostiju
 • hirurškim lečenjem tumora
 • grudnom hirurgijom
 • hirurgijom glave i vrata
 • plastičnom hirurgijom
 • hirurgijom u oftalmologiji
 • hirurgijom u stomatologiji

HIRURGIJA

Naš stručni tim pruža usluge hirurških operativnih zahvata prateći nova naučna dostignuća i koristeći savremene tehnike i materijale. 

Bavimo se:

 • abdominalnom hirurgijom
 • hirurgijom urogenitalnog trakta
 • obradom traumatskih povreda
 • hirurgijom kostiju
 • hirurškim lečenjem tumora
 • grudnom hirurgijom
 • hirurgijom glave i vrata
 • plastičnom hirurgijom
 • hirurgijom u oftalmologiji
 • hirurgijom u stomatologiji

LABORATORIJA

Uzimamo sve vrste materijala i šaljemo u sertifikovane laboratorije:

 • brisevi

 • skarifikati

 • vađenje krvi

 • krvni razmazi

LABORATORIJA

Uzimamo sve vrste materijala i šaljemo u sertifikovane laboratorije:

 • brisevi

 • skarifikati

 • vađenje krvi

 • krvni razmazi

Uvek imajte na umu šta je najbolje za vaše ljubimce,
Jer oni ne mogu da vam kažu šta nije u redu!

Call Now Button